Čistička vzduchu IQAir - otázky a odpovědi

24.01.2014

1) Jaký prostor IQAir čističky vzduchu účinně pokryjí?

V závislosti na koncentraci znečištění a rychlosti ventilátoru, ve které je jednotka provozována, jedna čistička vzduchu IQAir pokryje cca 50-90 metrů čtverečních při průměrné výšce stropu. Pokud jsou dveře do přilehlých místností ponechány otevřené, budou tyto přilehlé oblasti také těžit z čistého vzduchu z místnosti, kde je umístěna čistička vzduchu IQAir.

kouř z komínů

2) Jakou mám garanci, že čističky vzduchu fungují tak, jak je inzerováno?

Zatímco mnoho značek čističek vzduchu avizují velmi vysokou účinnost filtrace, v reálných podmínkách těchto účinností pak nedosahují. IQAir jde zásadním krokem dále, než aby pouze proklamoval efektivitu, čističky vzduchu individuálně testuje a certifikuje ohledně skutečné dodávky vzduchu a skutečné účinnosti filtrace. Výsledky jednotlivých testů jsou u každé čističky vzduchu zaznamenány v certifikátu s ručním podpisem dodávaného s každou čističkou vzduchu. To je zárukou, že každý systém IQAir splní (a ve většině případů dokonce převýší) inzerovaný výkon.

3) Produkují IQAir čističky vzduchu ozón? Proč IQAir systémy nepoužívají iontové technologie?

Všechny čističky vzduchu IQAir jsou 100% bez ozónu. Ozón je dráždivý pro plíce a mimo jiné je vyráběn také ionizátory a elektronickými čističkami vzduchu. Dokonce i malé množství ozónu jsou nežádoucí a mohou být škodlivé pro alergiky a astmatiky.

4) Který model IQAir je pro mě vhodný?

IQAir čističky vzduchu ze zdravotní osobní série nabízí čtyři různé modely, každý s odlišnou kombinaci filtrů pro specifické hygienické problémy ve vzduchu. Chcete-li vybrat nejvhodnější model IQAir pro vaše specifické požadavky, nejdůležitější otázkou je, samozřejmě, kterými znečišťujícími látkami ve vzduchu jste nejvíce znepokojeni:

a) znečišťujícími částicemi (např. alergeny, saze ze vznětových motorů, bakterie, viry, spóry plísní, PM2.5, PM10)nebo

b) plynnými znečišťujícími látkami a pachy (např. formaldehyd, VOC, ozón, oxidy dusíku, oxidy síry).

- pokud platí pouze za a) pak je ideální Allergen 100- je-li hlavním problémem a) a sekundárním problémem b), pak se doporučuje HealthPro 150 - pokud je problémem a) i b), pak je doporučován především HealthPro 250 - pokud je hlavním problémem b) a sekundárním problémem a), pak by měl být vybrán GC Multigas - pokud je problémem pouze b), pak je doporučen rovněž model GC Multigas

Pokud se nemůžete rozhodnout a rádi byste vyslechli další rady, místní autorizovaný IQAir prodejce (Geton s.r.o.) musí být schopen poskytnout pomoc s výběrem nejvhodnějšího modelu IQAir pro vaše individuální potřeby znečištěného ovzduší.

5) Kde bych měl umístit svou čističku vzduchu IQAir pro dosažení nejlepších výsledků?

Chcete-li získat maximální užitek z vašeho systému IQAir, měl by být umístěn v místnosti, kde vy a vaše rodina tráví většinu svého času; buď doma (obvykle ložnice, dětský pokoj nebo obývací pokoj), nebo v práci. IQAir systémy jsou dodávány s kolečky, které umožňují přístrojem snadno pohybovat z místnosti do místnosti.

6) Jakou rychlost ventilátoru bych měl zvolit, abych se dosáhlo optimálního výkonu?

Pro dosažení optimálního výsledku měl být systém IQAir nepřetržitě běžet při takové nejvyšší rychlosti ventilátoru, při které se budete cítít pohodlně. Je-li kvalita ovzduší lepší, nebo, pokud není místnost obsazena, doporučuje se rychlost ventilátoru 1 nebo 2, než IQAir čističku vzduchu úplně vypnout. Je-li místnost neobsazená ve specifické hodiny každý den, nebo ve vybrané dny, pokročilý systém časovače může být naprogramován tak, že se automaticky přepne na nižší otáčky ventilátoru v těchto časech (viz další odstavec).

7) Mohu nastavit IQAir spustit pouze v určitých časech nebo na konkrétní pracovní dny?

Ano. Pokročilý časovač umožňuje programování různých rychlostí ventilátoru v různých časech. To vám umožní nastavit různé rychlosti ventilátoru pro denní či noční dobu, nebo nastavit přístroj, aby se automaticky zapnul pouze během úředních hodin (např. Po-Pá, 8 hodin do 6 hodin). Čistička vzduchu IQAir se pak bude automaticky zapínat a vypínat (nebo přepínat na jiné otáčky ventilátoru) v požadovaných časech.

8) Jak dlouho filtry vydrží?

IQAir systémy používají velké plochy filtrů a vysokokapacitní filtry pro extra dlouhou životnost filtrů. Životnost filtrů v každé účinné čističce vzduchu bude záviset na 3 hlavních faktorech: 1) skutečných hodin provozu 2) skutečných rychlostech ventilátoru 3) koncentraci znečištění
Poznámka: tento prostý fakt ukazuje, že fixní lhůty náhradních filtrů, které jsou uváděny u mnoha značek čističek vzduchu (např. "výměna filtrů každých 6 měsíců") jsou nelogické a nesprávné.
Každý systém IQAir vybaven inteligentním monitorem životnosti filtru, který bere tyto tři faktory v úvahu při výpočtu zbývající životnosti každého jednotlivého filtru. Tím se maximalizuje životnost filtru a snižuje náklady na výměnu filtrů.

Za předpokladu, že průměrné využití (12 hodin) při průměrné rychlosti ventilátoru a průměrných úrovní znečištění, lze očekávat, že mají filtry tyto životnosti (v měsících):

předfiltr filtr pro plyny a pachy HEPA filtr
Allergen 100 12-18 n/a 36-48
HealthPro 150 9-15 viz předfiltr 36-48
HealthPro 250 12-18 15-21 36-48
GC MultiGas 9-15 18-30 18-30

Poznámka: Nízká úroveň znečištění a příležitostné použití při nízkých otáčkách ventilátoru zvýší životnost filtru. Použití při vysokých otáčkách ventilátoru a vysokých koncentracích znečištění zkrátí životnost filtru.

9) Bydlím ve velmi znečištěném městě. Má systém IQAir brát tento faktor v úvahu při výpočtu zbývající životnosti filtru? 
Ano. Pokud víte, že úrovně znečištění ve vašem prostředí jsou "vysoce riziková" nebo "velmi vysoká", můžete nastavit index zatížení filtru pro každý jednotlivý filtr přesněji a tak odrážet aktuální úrovně znečištění. IQAir v monitorování životnosti filtru pak vezme naprogramované úrovně znečištění v úvahu při výpočtu zbývající životnosti každého filtru.

10) Jak budu vědět, kdy je třeba filtry vyměnit?

IQAir inteligentní monitor životnosti filtru umožňuje kontrolovat výpočet zbývající doby životnosti (v hodinách) každého jednotlivého filtru v daném okamžiku. Když u konkrétního filtru životnost končí, uživatel je upozorněn (přes červené LED světlo na ovládacím panelu), že tento filtr je třeba vyměnit.

11) Dostanu náhradní filtry pro svou čističku vzduchu IQAir za několik let? Ano. Ve světě krátkodobých životností produktů a firem, kde firmy přicházejí a odcházejí, jsme hrdí na unikátních téměř 50 let dosažených v oblasti filtrace vzduchu. Vzhledem k tomu, IQAir systémy jsou v provozu velmi dlouho, nabízíme kompletní 15-letou záruku dostupnosti náhradních filtrů tak, aby odpovídala dlouhodobému výkonu.

12) Je systém IQAir tichý?

Pro efektivní čištění vzduchu, čističky vzduchu musí mít filtry s vysokou účinností, které jsou velmi dobře utěsněny a mají výkonný ventilátor pro cirkulaci dostatečného množství vzduchu v místnosti, jak to tyto filtry umožňují. Tato skutečnost znamená, že žádná účinná čistička vzduchu nemůže být zcela tichá. Je-li čistička vzduchu inzerována jako zcela "tichá", buď nemá žádný ventilátor, nebo velmi slabý ventilátor nebo neúčinné filtry. Žádná čistička vzduchu v současné době na trhu, která má účinnost více než  99,97%, nenmá nižší úroveň hluku než IQAir. Úrovně decibelů při různých rychlostech ventilátoru jsou 22, 33, 41, 47, 52 a 57 dB (tolerance: + / - 3 dB).

13) Vyžadují IQAir čističky vzduchu nějakou údržbu?

Kromě výměny filtrů, IQAir systémy jsou 100% bezúdržbovéPoslat na email
* povinné položky
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít