Články

 • Funguje levná čistička vzduchu?

  Na českém trhu je množství různých čističek vzduchu, které jsou k dispozici za širokou škálu cen. Je obtížné dešifrovat, kterou koupit. Může být lákavé spokojit se s levnou čističkou vzduchu, zvláště když je propagována marketingovými přísliby. V závislosti na typu implementované technologie může čistička vzduchu zásadně zlepšit kvalitu ovzduší, způsobit malé nebo žádné rozdíly v kvalitě ovzduší nebo dokonce zhoršit kvalitu ovzduší.

  Zobrazit celý článek
 • Mýty a fakta kolem čističek vzduchu.

  Ionizátory, ozónové čističky vzduchu, UV lampy ... jak si máme vybrat z mnoha tvrzení výrobců čističek vzduchu?

  Trh domácích čističek vzduchu prošel mnoha změnami. Společně s těmito posuny se objevily zdánlivě průlomové pokroky ve filtračních technologiích, které se mohou zdát jako příští revoluce v čištění vzduchu.

  Komu tedy důvěřovat? Pojďme se k tomuto odvětví postavit na základě faktů a zjistíme, co je za marketingem.

  Co mám hledat v čističce vzduchu?

  Než se budete moci podívat na některá pochybnější tvrzení o čističkách vzduchu kritickým okem, je nezbytné důkladně porozumět tomu, jak funguje dobrá čistička vzduchu.

  1. Filtry HEPA jsou standardem tohoto odvětví.

  Nejdříve nejdůležitější: co je filtr HEPA?

  Vysoce účinné filtry částic (HEPA) zachycují vzduchem přenášené malé částice z pohybujícího se vzduchu pomocí hustého, náhodného uspořádání vláken. Filtry HEPA v podstatě využívají fyziku částic pohybujících se vzduchem, aby je vytlačily z proudu vzduchu. Jejich provoz je jednoduchý, ale velmi účinný a filtry HEPA jsou nyní standardní součástí téměř každého čističe vzduchu na trhu.

  HEPA nyní funguje jako obecný pojem pro vzduchové filtry, ale HEPA filtry nadále filtrují 99,97% částic až do velikosti 0,3 mikronu.

  Filtr HyperHEPA staví na modelu HEPA a vytváří ještě účinnější filtrační systémy. Mnoho výrobců, včetně IQAir, stavělo na modelu HEPA, aby vytvořilo ještě účinnější filtrační systémy. Patentovaný filtr IQAir HyperHEPA® je jedním z takových filtrů. Filtry HyperHEPA odstraňují 99,5% částic až do velikosti částic 0,003 mikronů, což je asi 100 krát méně, než je požadovaná velikost částic 0,3 mikronů. Při výběru správné čističky vzduchu se tedy zaměřte na velikosti odfiltrovaných ultra-jemných částic. Více než 90% všech vzduchem přenášených částic nalezených v domácnostech a kancelářích je menší než 0,3 mikronů.

  Ultra-jemné pevné částice PM2,5 a PM1,0 a menší, mohou někdy putovat přímo až do plicních sklípků a jsou proto nejnebezpečnější. Prachové částice v průduškách a plicích škodí jednak samotným mechanickým zaprášením (mohou způsobit mrtvici, nebo infarkt), ale největším problémem je obsah jedovatých a rakovinotvorných látek v prachu, například arzenu, kadmia, chromu, niklu, olova nebo manganu a benzo-a-pyrenu. Karcinogenní benzo-a-pyren v ovzduší zásadně ovlivňuje zdraví až dvou třetin obyvatel v ČR. V porovnání čistoty ovzduší asi ve 30 velkých evropských městech z hlediska znečištění polétavým prachem je nejhorší město Praha.

  Zobrazit celý článek
 • Atem Car - čistička vzduchu do automobilu.

  Myslíte si, že uvnitř automobilu je znečištěný vzduch? Máte pravdu. Výzkumy ukazují, že vzduch uvnitř automobilů může být znečištěn až 15krát více, než vzduch na okolní silnici.

  Atem Car čistička vzduchu umožňuje majitelům automobilů těžit ze stejné úrovně čištění vzduchu, jaké si mohou užít s IQAir pokojovými čističkami vzduchu ve svých domovech a kancelářích.

  Co najdeme za nebezpečné pevné částice v automobilu?

  Viry, bakterie, pyl, výfukové částice, saze z dieselových motorů, brzdový prach a mikroplasty z oděru pneumatik.

  Kromě nejmenších pevných částic jsou v automobilu přítomny i plynné chemikálie, jak např.: těkavé organické sloučeniny, oxid siřičitý, oxid dusičitý, formaldehyd, benzen, toluen a ozón.

  Výpary spolu s ultra-jemnými částicemi vytvářejí nebezpečný mix pro člověka.

  Zobrazit celý článek
 • Fungující čistička vzduchu – jak vybrat tu správnou? Informace, které…

  Je potřeba rozlišovat, zda čistička vzduchu eliminuje znečišťující částice (dokáže je odfiltrovat) nebo je pouze usazuje na površích v místnosti. To je důležité si uvědomit, protože přesně tak fungují ionizátory. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) varuje, že čističky vzduchu vytvářející ionty mohou zvýšit riziko usazování částic v plicích a jejich vstřebávání do krevního oběhu. Ionty-generující čističky vzduchu mohou také produkovat ozón jako vedlejší produkt. Americká plicní asociace výslovně doporučuje vyhýbat se čističkám vzduchu, které do vzduchu přidávají ionty nebo ozon. Bohužel - velká část čističek vzduchu na českém trhu funguje na bázi usazování částic na površích v místnosti.

  Existuje také kategorie čističek vzduchu, které záměrně produkují ozon jako primární čisticí mechanismus. Ozon je hlavní složkou smogu a může dráždit výstelku dýchacího systému a způsobit kašel, tlak na hrudi a dušnost. Dlouhodobá expozice může způsobit nebo zhoršit astma a dokonce vést k předčasné smrti. Taková nebezpečná znečišťující látka musí být brána v potaz při výběru čističky vzduchu, zvlášť, pokud jsou v prostoru, kde se čistí vzduch, malé děti, senioři, nebo domácí zvířata.

  Zobrazit celý článek
 • Výkonná IQAir čistička vzduchu – Covid-19 je během 10ti minut odfiltro…

  Nezávislá akreditovaná evropská zkušební laboratoř (Airmid Healthgroup of Ireland) nedávno vyhodnotila schopnost modelů IQAir HealthPro eliminovat vzdušné viry v místnosti. Testy ukázaly, že modely HealthPro 100 a 250 dosáhly 99,9% snížení vzdušných virů v místnosti 28,5 m3 za méně než 10 minut. Zkouška byla provedena s H1N1 viry, které jsou ve stejném rozsahu velikostí jako SARS-CoV-2 a používaných testovacích laboratořích jako bezpečná náhrada za corona viry.

  Zobrazit celý článek
 • Znečištěné ovzduší má negativní dopad na průběh onemocnění COVID-19.

  Výzkum stále více ukazuje, že koronavirus je daleko infekčnější a nebezpečnější vůči těm, kteří jsou ovlivněni znečištěním ovzduší.

  V roce 2003 vědci zjistili, že lidé vystaveni vyšším úrovním znečištění ovzduší měli dvakrát vyšší pravděpodobnost, že zemřou na SARS (virus podobný COVIDu-19 až z 80ti procent), jako lidé s menší expozicí. Lidé ve znečištěných oblastech měli úmrtnost 8,9% oproti 4,08% u lidí žijících v méně znečištěných oblastech.

  Vědci se od té doby hlouběji zabývali tím, proč znečištění ovzduší může zvýšit riziko úmrtí způsobených infekcemi COVID-19 a jinými koronaviry. Průkopnická studie 2020 se zaměřila na tři buněčné receptory v plicích, které virus používá jako vstupy do plic: enzym ACE2 a proteiny DC-SIGN a L-SIGN.

  Tyto receptory udržují vaše základní tělesné funkce tak, že normálně přeměňují aminokyseliny a cukry v palivo pro důležité procesy: ACE2 pomáhá regulovat krevní tlak, zatímco DC-SIGN a L-SIGN podporují reakce imunitního systému na nemoc.

  IQAir čistička vzduchu

  Zobrazit celý článek
 • 10 nejškodlivějších znečišťujících látek, které dýcháte každý den

  Znepokojující fakt - 9 z 10 lidí vdechuje vzduch kontaminovaný vysokými hladinami znečišťujících vzdušných látek.

  Všichni bez váhání přijímáme znečištění ovzduší jako aspekt moderního života, který je stejně nevyhnutelný jako daně, ale co přesně dýcháme každý den? Jak to ovlivňuje naše zdraví? A co s tím můžeme dělat?

  Znečišťující látky v ovzduší jsou neuvěřitelně různorodé, co se týče složení, účinků na zdraví a zdrojů, od hustého hnědého kouře vyfukovaného z monolitických mega továren po neviditelné a zákeřné hrozby pro vaše zdraví a pohodu.

  Zobrazit celý článek
 • Na velikosti vzdušných částic záleží! Většina vzdušných částic jsou me…

  IQAir HyperHEPA technologie dokáže odfiltrovat ty nejmenší vzdušné částice, co existují. Obyčejné HEPA filtry však dokážou odfiltrovat jen velikosti vzdušných částic 0,3 mikronů a větší. Ultra-jemné částice jsou malé částice o velikosti 0,003 – 0,1 mikronů. 90% všech vzdušných částic jsou právě tyto malé částice. Tyto částice vdechujeme a ty se nám pak uloží do plic, kde pronikají tkání a dále přímo do krevního oběhu. Odtud se pak mohou dostat do kteréhokoli vnitřního orgánu lidského těla.

  Zobrazit celý článek
 • IQAir podniká kroky proti smrtícímu koronaviru

  Propuknutí nově objevené epidemie koronavirů (2019-nCoV) ohrozilo miliony lidí, přičemž Světová zdravotnická organizace, Centrum pro kontrolu nemocí a mnoho dalších mezinárodních zdravotnických agentur vydalo oficiální varování.

  IQAir dodává čističky vzduchu a masky odolné proti virům do klíčových nemocnic ve Wu-chanu

  IQAir poskytl čističky vzduchu HealthPro 250 nemocnicím ve Wu-chanu určeným k léčbě osob infikovaných koronaviry a dodal čističky vzduchu nejprve radiologické jednotce, respirační jednotce a dalším příslušným nemocničním oddělením v nemocnici Tongji, přidružené k lékařské fakultě Tongji vědecké a technologické univerzity Huazhong a Wuchan Union Hospital, aby se zabránilo dalšímu šíření koronaviru.

  Zobrazit celý článek
 • Čistička vzduchu jako dárek

  Čistička vzduchu jako dárek

  Kvalita vzduchu, který dýcháte, souvisí s vaším imunitním systémem, náladou, kognitivními funkcemi a dokonce i s délkou Vašeho života. Nadechnete se 25000 krát denně, není na místě zamyslet se nad kvalitou vzduchu, který dýcháte?

  Čističky vzduchu jsou jedním z nejlepších dárků, které lze poskytnout nejen přátelům a rodinným příslušníkům trpícím alergiemi, astmatem nebo jakýmkoli jiným onemocněním souvisejícím s dýcháním, ale také těm, kteří jsou i jen vzdáleně znepokojeni kvalitou ovzduší doma, ve vozidle nebo na pracovišti.

  A protože Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila, že 92% světové populace žije v místech, kde úrovně kvality ovzduší překračují limity WHO, by prakticky každý měl zvážit použití čističky vzduchu k ochraně před znečištěným vzduchem v interiérech.

  IQAir systémy filtrace vzduchu nabízejí nejvyšší kvality výkonu, designu, spolehlivosti a kvality Swiss Made.

  Zobrazit celý článek
Celkem článků: 105, zobrazeny 1 - 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Poslední
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít