Články

 • Jak na soužití s domácími mazlíčky a alergiemi

  Zeptejte se majitele domácího mazlíčka, co si o svých mazlíčcích myslí, a s největší pravděpodobností odpoví: „Nemohu bez nich žít.“

  Život s domácími mazlíčky však může znamenat život s pet alergiemi.

  Pokud jste jedním z milionů majitelů domácích mazlíčků s alergiemi na domácí mazlíčky – zde je návod, jak můžete zvládnout příznaky alergie a užít si čas strávený se svým mazlíčkem.

  Mnoho lidí si nesprávně myslí, že za vyvolání alergických reakcí jsou zodpovědné chlupy domácích mazlíčků. Skutečným viníkem je srst domácích mazlíčků. Srst domácích mazlíčků se skládá z drobných, dokonce mikroskopických skvrnek kůže, kterou slupují kočky, psi, hlodavci a další zvířata se srstí nebo peřím.

  Jiné spouštěče alergií nebo alergeny pocházejí z jiných zdrojů než z kůže zvířete, jako jsou proteiny nacházející se ve slinách, moči a výkalech koček, psů a jiných domácích zvířat. Sliny obsahující alergeny se mohou odlupovat ze srsti vašeho mazlíčka a šířit se vzduchem, kde se pak snadno vdechnou. Prach z výkalů může být vdechován stejným způsobem.

  Pet alergeny jsou extrémně malé a lehké, takže zůstávají ve vzduchu po dlouhou dobu. Kvůli jejich mikroskopické velikosti a zubatému tvaru se alergeny domácích zvířat snadno přichytí na mnoho povrchů, včetně lůžkovin, tkanin, nábytku, předmětů přenášené do a z vašeho domova. Pet alergeny se snadno šíří po vašem domě a na veřejných místech, jako jsou nemocnice a školy.

  Zobrazit celý článek
 • Pomáhá čistička vzduchu chránit před viry, jako je COVID-19?

  Globální zdraví bylo významně ovlivněno pandemií COVID-19. V roce 2020 bylo viru vystaveno více než 50 milionů lidí a více než 1,5 milionu lidí zemřelo na související respirační komplikace

  Mohou čističky vzduchu pomoci chránit před viry, jako je COVID-19?

  Odpověď zde spočívá ve znalosti toho, jak čističky vzduchu fungují a jak se přenášejí viry, zejména COVID-19. Poté můžete posoudit, zda vám čistička vzduchu pomůže chránit vás před viry ve vzduchu.

  Jak se přenášejí viry na bázi hlenu

  COVID-19 je nově se objevující onemocnění. Prostřednictvím vědeckého a lékařského výzkumu stále zdokonalujeme naše chápání toho, jak se šíří.

  COVID-19 je nakažlivá infekce způsobená závažným akutním respiračním syndromem koronavirem 2 (SARS-CoV-2). Když se virus dotkne sliznic, jako jsou ty v očích, nosu a ústech, infekce může mít za následek onemocnění a možná i smrt.

  Podobně jako spalničky a chřipka je COVID-19 virová infekce a může se šířit aerosolovým přenosem. Lze ji však přenášet i jinými způsoby.

  Zobrazit celý článek
 • IQAir čističky vzduchu -nejúčinnější čistička vzduchu

  UV čistička vzduchu – informace, které je dobré vědět

  UV světlo neodstraňuje částice.  UV světlo nezničí částice jako PM2,5 a ultra-jemné částice (UFP), takže většina těchto nebezpečných znečišťujících látek stále prochází přímo do Vaší dýchací zóny.
  Samotné UV světlo může do jisté míry deaktivovat infekční bio kontaminanty, jako jsou bakterie a viry - takže by to mělo fungovat také v čističce vzduchu?
  Specifické mechanismy UV čištění vzduchu však nejsou tak účinné, jak by se mohlo zdát: bakterie a viry potřebují delší dobu vystavení UV záření, než budou dezinfikovány, často až několik hodin.
  Vzduch často protéká UV čističkami vzduchu příliš rychle, než aby UV záření mohlo něco změnit.

  Většina UV čističek vzduchu, které se prodávají jako bezpečné pro použití doma, generuje pouze nízké dávky UV světla a zabití ještě menšího množství bio kontaminantů může trvat ještě déle.
  To znamená, že UV čistič vzduchu může zabít nebo deaktivovat infikované vzdušné nečistoty ze vzduchu v místnosti několik hodin nebo déle (za předpokladu, že někdo nekašle, nekouří nebo nedýchá a tím do vzduchu přidá ještě více infikovaných částic).
  Stručně řečeno, UV čistička vzduchu může být schopna zachytit a zabít nebo deaktivovat několik tisíc těchto infikovaných částic, ale stovky nebo tisíce částic mohou zůstat ve vašem vzduchu několik hodin, než budou zabity, mohou být vdechovány a způsobovat infekce.

  Zobrazit celý článek
 • Čistička vzduchu – jak ji správně vybrat, pokud chcete odfiltrovat vzd…

  Selským rozumem: čistička vzduchu musí filtrovat – odstraňovat částice ze vzduchu, ne je zanechávat v interiéru a je jedno, jestli na površích, nebo na sběrných deskách.

  Na velikosti odfiltrovaných vzdušných částic velmi záleží, těch nejmenších je totiž nejvíce a nejvíce škodí. Filtrace vzdušných částic až do velikosti 0,3 mikronu tedy nestačí!

  Ultra-jemné znečišťující látky představují zdravotní hrozbu, která je podceněna. Čističky vzduchu se soustředí pouze na splnění norem PM2,5. Ultra-jemné částice jsou však nejmenší, nejhojnější a nejnebezpečnější v našem prostředí, a je nezbytné, aby se standardy technologie čištění vzduchu zaměřovaly také na ně. Tam může pomoci technologie filtrace HyperHEPA®.

  Ultra-jemné částice se pohybují od 0,1 mikronu až po 0,003 částice - nejmenší, jaké existují. Ultra-jemné částice jsou tak malé, že se po vdechnutí pohybují plicní tkání a přímo do krevního řečiště. Tyto nebezpečné částice jsou poté přenášeny krví, kamkoli cestuje, včetně všech hlavních orgánů - dokonce i mozku.

  Ultra-jemné částice, které zůstanou v průduškách a plicích škodí jednak samotným mechanickým zaprášením (mohou způsobit mrtvici, nebo infarkt), ale největším problémem je obsah jedovatých a rakovinotvorných látek v prachu, například arzenu, kadmia, chromu, niklu, olova nebo manganu a benzo(a)pyrenu. Karcinogenní benzo(a)pyren v ovzduší zásadně ovlivňuje zdraví až dvou třetin obyvatel v ČR. V porovnání čistoty ovzduší asi ve 30 velkých evropských městech z hlediska znečištění polétavým prachem je nejhorší město Praha.

  Zobrazit celý článek
 • Čistička vzduchu – co byste měli vědět o ionizátorech

  Účelem ionizátorů je čistit vzduch vysíláním záporně nabitých iontů (aniontů), které přitahují pozitivně nabité částice znečištění (kationty), což způsobuje, že opustí vzduch a přilnou k povrchům, jako jsou stropy, stěny a nábytek.

  Mnoho populárních čističek vzduchu používá ionizační technologii, také nazývanou negativní ionizace, jako centrální součást jejich provozu. Výzkum naznačuje, že ionizátory mohou pomoci zabránit šíření potenciálně infekčních plísní a bakterií ve sterilním prostředí, jako jsou zubní kliniky a nemocnice.

  Ale existují dvě kritické nevýhody ionizace pro domácnost:

  Ionizátory vás vzdušných nečistot nezbaví. Částice nabité zápornými ionty nejsou ze vzduchu odstraněny - pouze ulpí na površích poblíž. Způsobují černé stěny a záclony. Vzhledem k tomu, největší plocha povrchu v obývané místnosti je lidská plíce, je také pravděpodobné, že nabité částice mohou uváznout právě v plicích, také uvnitř vašich dýchacích cest, jako je vaše průdušnice a alveoly. Nahromadění znečišťujících látek může způsobit problémy srdce, plíce a jiné dýchací problémy.

  Zobrazit celý článek
 • Čistička vzduchu – při výběru dejte pozor na generátory ozónu.

  Často se uvádí, že v určitých koncentracích je ozón schopen zabít mikroorganismy a odstranit některé pachy. Zatímco mnoho výrobců stále prodávají generátory ozónu na trhu jako čističky vzduchu pro domácí použití, přední světové zdravotnické organizace (např. EPA- Environmental Protection Agency, Health Canada) varují před použitím ozónu pro účely čištění vzduchu, protože generátory ozónu mohou být škodlivé pro lidské zdraví, i když produkují pouze malé (údajně "bezpečné") koncentrace ozónu. Bylo prokázáno, nezávislým výzkumem, že použití ozónu na bezpečných úrovních je neúčinné pro účely čištění vzduchu. Zde je shrnutí faktů:

  Ozón neodstraňuje částice. Aby bylo možné zabíjet mikroorganismy, musí být úrovně ozónu být tak vysoké, že pak budou také škodlivé pro lidské zdraví. Naopak, na nízkých úrovních, které by byly neškodné pro člověka, generátory ozónu nefungují tak, jak by měly.

  Neexistuje žádný nezávislý důkaz, že ozón generovaný čističkami vzduchu zabije všechny mikroorganismy ve vzduchu, který proudí přes čističky vzduchu, ani mikroorganismy, které mohou být zachyceny uvnitř čističky vzduchu.

  Zobrazit celý článek
 • Funguje levná čistička vzduchu?

  Na českém trhu je množství různých čističek vzduchu, které jsou k dispozici za širokou škálu cen. Je obtížné dešifrovat, kterou koupit. Může být lákavé spokojit se s levnou čističkou vzduchu, zvláště když je propagována marketingovými přísliby. V závislosti na typu implementované technologie může čistička vzduchu zásadně zlepšit kvalitu ovzduší, způsobit malé nebo žádné rozdíly v kvalitě ovzduší nebo dokonce zhoršit kvalitu ovzduší.

  Zobrazit celý článek
 • Mýty a fakta kolem čističek vzduchu.

  Ionizátory, ozónové čističky vzduchu, UV lampy ... jak si máme vybrat z mnoha tvrzení výrobců čističek vzduchu?

  Trh domácích čističek vzduchu prošel mnoha změnami. Společně s těmito posuny se objevily zdánlivě průlomové pokroky ve filtračních technologiích, které se mohou zdát jako příští revoluce v čištění vzduchu.

  Komu tedy důvěřovat? Pojďme se k tomuto odvětví postavit na základě faktů a zjistíme, co je za marketingem.

  Co mám hledat v čističce vzduchu?

  Než se budete moci podívat na některá pochybnější tvrzení o čističkách vzduchu kritickým okem, je nezbytné důkladně porozumět tomu, jak funguje dobrá čistička vzduchu.

  1. Filtry HEPA jsou standardem tohoto odvětví.

  Nejdříve nejdůležitější: co je filtr HEPA?

  Vysoce účinné filtry částic (HEPA) zachycují vzduchem přenášené malé částice z pohybujícího se vzduchu pomocí hustého, náhodného uspořádání vláken. Filtry HEPA v podstatě využívají fyziku částic pohybujících se vzduchem, aby je vytlačily z proudu vzduchu. Jejich provoz je jednoduchý, ale velmi účinný a filtry HEPA jsou nyní standardní součástí téměř každého čističe vzduchu na trhu.

  HEPA nyní funguje jako obecný pojem pro vzduchové filtry, ale HEPA filtry nadále filtrují 99,97% částic až do velikosti 0,3 mikronu.

  Filtr HyperHEPA staví na modelu HEPA a vytváří ještě účinnější filtrační systémy. Mnoho výrobců, včetně IQAir, stavělo na modelu HEPA, aby vytvořilo ještě účinnější filtrační systémy. Patentovaný filtr IQAir HyperHEPA® je jedním z takových filtrů. Filtry HyperHEPA odstraňují 99,5% částic až do velikosti částic 0,003 mikronů, což je asi 100 krát méně, než je požadovaná velikost částic 0,3 mikronů. Při výběru správné čističky vzduchu se tedy zaměřte na velikosti odfiltrovaných ultra-jemných částic. Více než 90% všech vzduchem přenášených částic nalezených v domácnostech a kancelářích je menší než 0,3 mikronů.

  Ultra-jemné pevné částice PM2,5 a PM1,0 a menší, mohou někdy putovat přímo až do plicních sklípků a jsou proto nejnebezpečnější. Prachové částice v průduškách a plicích škodí jednak samotným mechanickým zaprášením (mohou způsobit mrtvici, nebo infarkt), ale největším problémem je obsah jedovatých a rakovinotvorných látek v prachu, například arzenu, kadmia, chromu, niklu, olova nebo manganu a benzo-a-pyrenu. Karcinogenní benzo-a-pyren v ovzduší zásadně ovlivňuje zdraví až dvou třetin obyvatel v ČR. V porovnání čistoty ovzduší asi ve 30 velkých evropských městech z hlediska znečištění polétavým prachem je nejhorší město Praha.

  Zobrazit celý článek
 • Atem Car - čistička vzduchu do automobilu.

  Myslíte si, že uvnitř automobilu je znečištěný vzduch? Máte pravdu. Výzkumy ukazují, že vzduch uvnitř automobilů může být znečištěn až 15krát více, než vzduch na okolní silnici.

  Atem Car čistička vzduchu umožňuje majitelům automobilů těžit ze stejné úrovně čištění vzduchu, jaké si mohou užít s IQAir pokojovými čističkami vzduchu ve svých domovech a kancelářích.

  Co najdeme za nebezpečné pevné částice v automobilu?

  Viry, bakterie, pyl, výfukové částice, saze z dieselových motorů, brzdový prach a mikroplasty z oděru pneumatik.

  Kromě nejmenších pevných částic jsou v automobilu přítomny i plynné chemikálie, jak např.: těkavé organické sloučeniny, oxid siřičitý, oxid dusičitý, formaldehyd, benzen, toluen a ozón.

  Výpary spolu s ultra-jemnými částicemi vytvářejí nebezpečný mix pro člověka.

  Zobrazit celý článek
 • Fungující čistička vzduchu – jak vybrat tu správnou? Informace, které…

  Je potřeba rozlišovat, zda čistička vzduchu eliminuje znečišťující částice (dokáže je odfiltrovat) nebo je pouze usazuje na površích v místnosti. To je důležité si uvědomit, protože přesně tak fungují ionizátory. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) varuje, že čističky vzduchu vytvářející ionty mohou zvýšit riziko usazování částic v plicích a jejich vstřebávání do krevního oběhu. Ionty-generující čističky vzduchu mohou také produkovat ozón jako vedlejší produkt. Americká plicní asociace výslovně doporučuje vyhýbat se čističkám vzduchu, které do vzduchu přidávají ionty nebo ozon. Bohužel - velká část čističek vzduchu na českém trhu funguje na bázi usazování částic na površích v místnosti.

  Existuje také kategorie čističek vzduchu, které záměrně produkují ozon jako primární čisticí mechanismus. Ozon je hlavní složkou smogu a může dráždit výstelku dýchacího systému a způsobit kašel, tlak na hrudi a dušnost. Dlouhodobá expozice může způsobit nebo zhoršit astma a dokonce vést k předčasné smrti. Taková nebezpečná znečišťující látka musí být brána v potaz při výběru čističky vzduchu, zvlášť, pokud jsou v prostoru, kde se čistí vzduch, malé děti, senioři, nebo domácí zvířata.

  Zobrazit celý článek
Celkem článků: 111, zobrazeny 1 - 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Poslední
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít