Studie: vliv mobilních čističek vzduchu s vysokou účinností na výskyt invazivní aspergilózy v akutním terciárním nemocničním oddělení.

20.10.2016

Četnost invazivních mykóz roste celosvětově a odpovídá zvýšení počtu pacientů s vysokým rizikem. Primární preferovaná strategie pro tyto pacienty s vysokým rizikem bylo snížení expozice použitím vysoce účinných filtrů částic vzduchu (HEPA filtry). Ačkoli účinnost a výhody pevných filtrů HEPA jsou dobře prokázány, výhody mobilních čističek vzduchuHEPA filtrů jsou stále neprůkazné.

Metody:

Jednalo se o retrospektivní studie pro posouzení dopadů 48 mobilních čističek vzduchu s HEPA filtry rozmístěných ve vybraných odděleních ve Všeobecné nemocnici v Singapuru, v akutních terciárních nemocničních odděleních. Údaje byly získány v období od prosince 2005 do června 2008 při propouštění diagnostikovaných pacientů a z mikrobiologických a histologických laboratorních nálezů. Byli zařazeni všichni pacienti, s možnou, pravděpodobnou, nebo prokázanou invazivní aspergilózou (IA).

Invazivní aspergilózaVýsledky:

V odděleních s přenosnými HEPA filtry byl v období před instalací výskyt IA 34.61 / 100.000 pacient/den, v období po instalaci byl snížen na 17,51 / 100,000 pacient /den (p = 0,01), pro poměr míry výskytu 1,98 (95% interval spolehlivosti (CI ), 1,10 až 2,97). V odděleních s žádnými HEPA filtry, nedošlo k významné změně v četnosti výskytu v průběhu sledovaného období. Mobilní čističky vzduchu s HEPA filtry jsou spojovány s očištěným poměrem pravděpodobnosti  0,49 (95% interval spolehlivosti, 0.28-0.85; P = 0,01), upravené na diagnózu a délku hospitalizace.

Závěr:

Mobilní čističky vzduchu s HEPA filtry jsou účinné v prevenci IA. Náklady na rozšířené přenosné HEPA filtrace v nemocnicích je více než kompenzováno snížením nozokomiálních infekcí obecně a IA zvláště.

Zdroj:

Epidemiology Unit and Infection Control Unit, Singapore General Hospital, Outram Road, Singapore.

Studie v příloze.


Dokumenty ke staženíPoslat na email
* povinné položky
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít