Čistička vzduchu – co byste měli vědět o ionizátorech

20.08.2021

Účelem ionizátorů je čistit vzduch vysíláním záporně nabitých iontů (aniontů), které přitahují pozitivně nabité částice znečištění (kationty), což způsobuje, že opustí vzduch a přilnou k povrchům, jako jsou stropy, stěny a nábytek.

Mnoho populárních čističek vzduchu používá ionizační technologii, také nazývanou negativní ionizace, jako centrální součást jejich provozu. Výzkum naznačuje, že ionizátory mohou pomoci zabránit šíření potenciálně infekčních plísní a bakterií ve sterilním prostředí, jako jsou zubní kliniky a nemocnice.

Ale existují dvě kritické nevýhody ionizace pro domácnost:

Ionizátory vás vzdušných nečistot nezbaví. Částice nabité zápornými ionty nejsou ze vzduchu odstraněny - pouze ulpí na površích poblíž. Způsobují černé stěny a záclony. Vzhledem k tomu, největší plocha povrchu v obývané místnosti je lidská plíce, je také pravděpodobné, že nabité částice mohou uváznout právě v plicích, také uvnitř vašich dýchacích cest, jako je vaše průdušnice a alveoly. Nahromadění znečišťujících látek může způsobit problémy srdce, plíce a jiné dýchací problémy.

IQAir čistička vzduchu neemituje žádný ozón

Ionizátory mohou vytvářet škodlivý ozon. Ionizátory produkují ozon (O3), který se může uvnitř vytvářet až na nebezpečnou úroveň. Při nízkých úrovních může vnitřní ozón dráždit dýchací cesty, vyvolat astmatické záchvaty, poškodit čich a při vysokých koncentracích může být dokonce fatální.

Vzhledem k tomu, částice ztratí svůj náboj v průběhu doby, dostanou se tyto opět do vzduchu.

Ionizátory neumí filtrovat plyny nebo pachy a mnoho z nich také produkují škodlivý ozón jako vedlejší produkt.

EPA (Environmental Protection Agency)

V posledních experimentálních pokusech bylo zjištěno, že ionizátory jsou méně účinné při odstraňování částic prachu, tabákového kouře, pylu nebo plísňových spor. (http://www.epa.gov/iaq/pubs/ozonegen.html)

Objevily se také zprávy o elektronických čističkách vzduchu produkujících jemné částice z reakce ozónu vyprodukovaného korónovým výbojem s jinými chemickými látkami v interiéru.

Závěr:

Nekupujte čističky vzduchu, které generují ozón, i kdyby to byly hodnoty minimální. V kombinaci s venkovním ozónem a špatnou ventilací se hladiny ozónu v interiérech mohou zvýšit 5krát až 10krát.

Čističky vzduchu, které produkují ozón, byť i v minimálních hladinách jsou zvláště nebezpečné pro děti, osoby s astmatem, nebo pro zvířata.

Zdroj: IQAir International
Autor: Geton s.r.o.


Poslat na email
* povinné položky
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít