Čističky vzduchu s elektrostatickým filtrem - čištění

24.10.2012

Výsledky dlouhodobých výzkumů ukazují, že naše zdraví je přímo ovlivňováno kvalitou vzduchu, který  dýcháme. Proto byly vyvinuty elektrostatické čističky vzduchu, které vzduch čistí a ionizují proto, aby udělaly jakékoliv prostředí zdravější a pobyt v něm byl pohodlnější. Tato zařízení mohou být využita v jakýchkoliv prostorech, kde není žádoucí výskyt kouře, prachu a nepříjemných zápachů. Elektrostatické filtry těchto čističek vzduchu se nemusí měnit a navíc jsou extrémně tiché.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Pravidelná údržba je nutná pro správnou funkci čističky vzduchu. Frekvence  čištění filtrů se odvíjí od  podmínek v instalovaném prostoru.

PRINCIP  FUNGOVÁNÍ

Čistička vzduchu saje vzduch skrze vstupní mřížku, poté ho žene přes kovový před-filtr, který ho zbaví větších nečistot a nakonec vzduch prochází  elektrostatickým filtrem. Tento je složen ze souběžně položených  kovových plátků. Částečky špíny vstupují do zařízení a díky elektrostatickému efektu jsou pozitivně nabity a proto přitahovány k filtru.  Takto se z procházejícího vzduchu odstraní více než 95 % nečistot. Cesta vzduchu pak může pokračovat skrze uhlíkový filtr (dodávaný na přání), který absorbuje zápach a nejjemnější kouř. Na konci cyklu jsou negativní ionty emitovány do prostoru, což přispívá ke zlepšení bioklimatického prostředí pro osoby pohybující se v  čištěném prostoru. Podstropní modely mají dva kovové předfiltry a dva elektrostatické filtry, na přání také dva uhlíkové filtry.

POZOR: Frekvence čištění závisí na typu znečištění místnosti. Specifikace jsou pouze orientační.

Přibližné intervaly čištění filtrů
Umístění Frekvence mytí
továrny, dílny každý týden
bary, restaurace každých 15/20 dnů
salonky, kanceláře každých 30/40 dnů
domácnosti každých 45/60 dnů

POSTUP  PŘED  VYJMUTÍM  FILTRŮ

Nastavte na zařízení pátou rychlost a kartáčem zvenku očistěte mřížku vstupního vzduchu tak , aby se prach z mřížky nasál a zůstal v kovovém předfiltru. Takto zamezíte dalšímu znečištění zařízení během čištění. Vypněte čističku a odpojte ji ze zásuvky. 

Pro zvýšení bezpečnosti uživatele je čistička vzduchu vybavena bezpečnostní pojistkou, která automatiky vypne přívod energie, pokud jsou otevřena dvířka čističky. Vždy vyjměte zařízení ze zásuvky před započetím údržby. Také se ujistěte, že se již ventilátor netočí.

ČIŠTĚNÍ  FILTRŮ

ČIŠTĚNÍ  KOVOVÉHO  PŘED-FILTRU

1. Za pomoci vysavače odstraňte prach.

2. Vyperte filtr namočením do teplého roztoku vody  a detergentu.

3. Pečlivě filtr properte pod tekoucí vodou.

4. Vysušte filtr v blízkosti zdroje tepla.


ČIŠTĚNÍ  ELEKTROSTATICKÉHO FILTRU

Pečlivě následujte instrukce!

1. Rozpusťte speciální tekutý detergent ve velmi teplé vodě (60°/70° C) a filtry do tohoto roztoku zcela ponořte na asi 2 hodiny.

POZOR! Nikdy k mytí filtrů neužívejte kartáče ani jiného mechanického čištění, vyvarujete se tak poškození filtru.

2. Propláchněte filr pečlivě pod tekoucí vodou.

3. Sušte filtr ve vertikální poloze (kontakty filtru nahoru) poblíž zdroje tepla.

POZOR: pokud je čistička pravidelně v provozu, je třeba nejméně jednou za půl roku měnit aktivní uhlíkový filtr.


čistička vzduchu Artel


Poslat na email
* povinné položky
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít