Čističky vzduchu - zvyšování kvality vzduchu v interiérech

08.03.2013

Pokud jde o zvyšování kvality ovzduší v zastřešených prostorách, důležitou roli zde mohou hrát čističky vzduchu. Je však třeba poznamenat, že čištění vzduchu by se mělo, pokud možno, využívat ve spojení s kontrolou zdrojů znečištění a větráním.

Strategie pro zvýšení kvality vzduchu v místnostech

Chcete-li vyřešit jakýkoliv problém s kvalitou vzduchu v místnosti, řiďte se následující strategií o třech krocích:

1. V maximální možné míře se snažte odstranit nebo omezit vliv zdroje znečištění ovzduší. Zdaleka nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit kvalitu vzduchu v místnosti, je získání kontroly nad tímto zdrojem, neboť tento přístup se zaměřuje na znečištění ovzduší v místě jeho vzniku.

2. Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu do místnosti zvenčí. Čističky vzduchu nejsou náhradou za dostatečné větrání. Tato zařízení nejsou schopna zvrátit přeměnu kyslíku (O2) v oxid uhlíku (CO2) vznikající procesy dýchání a spalování.

3. Ujistěte se, že čistička vzduchu je schopna vyčistit dostatečné množství vzduchu vzhledem k velikosti příslušné místnosti. Skutečný hodinový objem vzduchu vyčištěného systémem by měl být nejméně dvakrát větší, než je objem vzduchu v místnosti. Je-li rychlost proudění znečišťujících látek do vzduchu v interiéru příliš vysoká nebo jsou-li požadavky na kvalitu ovzduší v interiéru příliš přísné, hodinový přísun vzduchu systému musí několikanásobně překročit objem vzduchu v místnosti. K dosažení této úrovně obrátky vzduchu může být nezbytné použít více než jedna čistička vzduchu.

Výsledky čištění vzduchu

Přestože čističky vzduchu mohou být propagovány a prodávány jako vhodné k použití v prostředí určitých interiérů a k vyřešení specifických problémů s kvalitou ovzduší v interiérech, výrobce a distributoři neručí za výslednou kvalitu čištění vzduchu dosaženou v konkrétních provozních podmínkách uživatele.

Zvýšení kvality vzduchu, které lze v interiéru dosáhnout pomocí čističek vzduchu, do značné míry závisí na dalších okolnostech mimo kontrolu výrobce nebo distributorů.

K důležitým faktorům, které ovlivňujízvýšení kvality ovzduší dosažené v interiéru pomocí čističe vzduchu, patří následující:

• Typ přítomných znečišťujících látek ovzduší

• Intenzita zdrojů znečištění

• Koncentrace znečišťujících látek

• Velikost prostředí interiéru (velikost místnosti)

• Provozní rychlost jednotky

• Počet čističek vzduchu umístěných v interiéru

• Stav nasycení filtrů čističky vzduchu

V otázce stanovení efektivní a komplexní strategie kvality vnitřního ovzduší se poraďte s kvalifikovaným odborníkem.Poslat na email
* povinné položky
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít