Fungující čistička vzduchu – jak vybrat tu správnou? Informace, které byste měli vědět.

02.06.2021

Je potřeba rozlišovat, zda čistička vzduchu eliminuje znečišťující částice (dokáže je odfiltrovat) nebo je pouze usazuje na površích v místnosti. To je důležité si uvědomit, protože přesně tak fungují ionizátory. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) varuje, že čističky vzduchu vytvářející ionty mohou zvýšit riziko usazování částic v plicích a jejich vstřebávání do krevního oběhu. Ionty-generující čističky vzduchu mohou také produkovat ozón jako vedlejší produkt. Americká plicní asociace výslovně doporučuje vyhýbat se čističkám vzduchu, které do vzduchu přidávají ionty nebo ozon. Bohužel - velká část čističek vzduchu na českém trhu funguje na bázi usazování částic na površích v místnosti.

Existuje také kategorie čističek vzduchu, které záměrně produkují ozon jako primární čisticí mechanismus. Ozon je hlavní složkou smogu a může dráždit výstelku dýchacího systému a způsobit kašel, tlak na hrudi a dušnost. Dlouhodobá expozice může způsobit nebo zhoršit astma a dokonce vést k předčasné smrti. Taková nebezpečná znečišťující látka musí být brána v potaz při výběru čističky vzduchu, zvlášť, pokud jsou v prostoru, kde se čistí vzduch, malé děti, senioři, nebo domácí zvířata.

High Efficiency Particulate Air (HEPA)

Zkratka „HEPA“ znamená High Efficiency Particulate Air, typ filtru, který byl původně navržen ve 40. letech 20. století na ochranu pracovníků vyvíjejících atomovou bombu. Filtr byl navržen tak, aby kontroloval drobné částice, které byly kontaminovány radiací. Filtry HEPA se dávají do mechanických čističek vzduchu a jsou vyrobeny z náhodně uspořádaných mikrovláken.

Filtry HEPA musí odstranit minimálně 99,97% částic o průměru větším než 0,3 mikronu, aby se kvalifikovaly jako HEPA. „HEPA“ proto označuje jak typ filtrační technologie, tak standard účinnosti.

Díky své vysoké účinnosti, spolehlivosti a prokázaným zkušenostem se technologie HEPA stala průmyslovým standardem pro filtraci částic v kritických prostředích, jako jsou laboratoře a nemocniční operační sály.

Neexistují však žádné požadavky na testování čističek vzduchu pro domácnosti, aby splňovaly standardy HEPA. Mnoho výrobců používá velký marketingový potenciál výrazu „HEPA“ k promítání výkonné image své čističky vzduchu. Problém je v tom, že neexistují žádné předpisy týkající se používání „HEPA“ při testování a označování výrobků. Jinými slovy, k testování nebo ověření filtru HEPA není vyžadován žádný nezávislý orgán. Většina takzvaných filtrů „HEPA“ tedy není nezávisle testována!

Aby byl spotřebitel ještě více zmaten, na trh vstupuje stále více typů HEPA. „True HEPA“, „HEPA-type“, „HEPA-like“, „HEPA-style“, „99% HEPA“ a „HEPA-silent“. Tady bohužel také platí, že kromě vlastního testování neexistuje způsob, jak zjistit, jak efektivní - nebo neefektivní - je filtr využívající jeden z těchto výrazů.

„True HEPA“ je marketingový výraz, jehož cílem je zajistit zákazníkům, že jejich filtry HEPA skutečně odpovídají standardům HEPA. Použití tohoto výrazu rovněž není regulováno. Filtry HEPA jsou poněkud křehké, takže neexistuje záruka, že filtr vyhovující standardům HEPA bude fungovat i po výrobě.

Je „True HEPA“ skutečně zlatým standardem?

Nejlepším scénářem pro filtry, které skutečně dosahují standardu HEPA, je filtrace částic do velikosti 0,3 mikronu s účinností 99,97%. Částice ve vzduchu jsou rozděleny do tří velikostí: hrubé, jemné a ultra-jemné. Nejmenší částice – ultra-jemné - jsou nejhojnější (90% všech vzdušných částic) a nejnebezpečnější.

Ultra-jemné částice se pohybují od velikosti 0,1 mikronu až do 0,003 mikronu - nejmenší, jaké existují. Ultra-jemné částice jsou tak malé, že se po vdechnutí pohybují přímo plicní tkání a přímo do krevního řečiště. Tyto nebezpečné částice jsou poté přenášeny krví po celém těle, včetně všech hlavních orgánů - dokonce i do mozku.

Filtry HEPA přinejlepším testují filtraci vzduchu do velikosti 0,3 mikronu, ale ne celkovou účinnost systému čističe vzduchu.

Proč se tolik výrobců čističek vzduchu pokouší zmást veřejnost, aby věřila, že jejich filtry mohou skutečně pomoci dýchat čistý vzduch, když ani zdaleka nedokážou odfiltrovat nejmenší, nejhojnější a nejnebezpečnější částice?

Technologie filtrace HyperHEPA

Existuje jedna společnost na čištění vzduchu, která dokázala vyřešit problém se spolehlivým výkonem. Patentovaná filtrační technologie HyperHEPA od společnosti IQAir dokáže filtrovat nebezpečné a vysoce hojné ultra-jemné částice až do velikosti 0,003 mikronu - to je v nejlepším scénáři desetkrát menší než virus a stokrát menší velikosti částic, které odfiltruje běžný HEPA filtr.

Filtrace HyperHEPA od společnosti IQAir je testována a certifikována nezávislou laboratoří třetí strany, aby bylo zajištěno, že účinně filtruje ultra-jemné částice až do velikosti 0,003 mikronu.

Správná čistička vzduchu může změnit váš život k lepšímu. Ta špatná vám může ve skutečnosti ublížit. Vyzbrojte se znalostmi, které potřebujete k informovanému rozhodnutí. A nezapomeňte se podívat za hranice marketingového žargonu a chybných testovacích procesů.

O IQAIR

IQAir je švýcarská společnost zabývající se technologiemi v oblasti kvality ovzduší, která umožňuje jednotlivcům, organizacím a komunitám dýchat čistý vzduch. Od svého založení v roce 1963 je IQAir globálním lídrem a působí ve více než 100 zemích po celém světě.

 

Zdroj: IQAir International
Autor: Geton s.r.o.

IQAir čistička vzduchu HealthPro 250 - tichá


Poslat na email
* povinné položky
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít