Skrytí zabijáci evropských měst - jemné a ultra-jemné částice ve vzduchu, oxid uhličitý a přízemní ozon.

14.09.2018

Jen za rok 2014 předčasně zemřelo v evropských městech více než půl milionu obyvatel na následky závažných chronických či akutních plicních onemocnění vyvolaných jemnými částicemi a dalšími škodlivinami v ovzduší.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v nedávné době zveřejnila podrobně zpracovaný výzkum opírající se o statistické informace z roku 2015 od více než 2500 monitorovacích stanic z celé Evropy.

Suspendované částice, oxid uhličitý a přízemní ozon – skrytí zabijáci evropských měst

Za nejhorší označuje výzkum suspendované částice tj. pevné či kapalné drobné částice polétávající v ovzduší (PM), oxid uhličitý (CO2) a přízemní ozon (O3). Co se týče suspendovaných částic, v roce 2015 bylo 82 - 85 % obyvatelstva evropských měst vystaveno koncentraci překračující doporučení Světové zdravotnické organizace. Toto vystavení jemným částicím (PM 2,5) v roce 2014 způsobilo předčasné úmrtí zhruba 428 tisíců osob ve 41 evropských zemích.Čistička vzduchu IQAir ochrání před nebezpečnými jemnými částicemi ve vzduchu.

Oxid uhličitý svojí nadlimitní koncentrací poznamenal 9 % městských obyvatel, což v roce 2014 způsobilo předčasné úmrtí odhadem 78 tisícům osob v těchto zemích.

Koncentracím přízemního ozonu přesahujících doporučení Světové zdravotnické organizace bylo v roce 2015 vystaveno až 95 % obyvatelstva, a z toho 30 % zasáhla jeho nadlimitní koncentrace. O3 v postižených lokalitách způsobilo v roce 2014 předčasné úmrtí odhadem až 14400 osob v zemích EU.

Ke zdrojům znečištění ovzduší patří především doprava, elektrárny, zemědělství, průmysl a neméně taktéž nešetrný přístup většiny domácností. Mimo tyto faktory nutno zmínit taktéž zemědělství vypouštějící do ovzduší velké množství skleníkových plynů.

Zdroj: www.cisticka-vzduchu-iqair.cz
Autor: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)


Poslat na email
* povinné položky
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít