Články

 • Čistička vzduchu může omezit rizika pro těhotné ženy a děti

  Článek od IQAir, světového lídra v oblasti výroby a vývoje čističek vzduchu; IQAir Air Quality News.

  Znečištěné ovzduší může mít za následek nízkou porodní hmotnost

  Znečištěné ovzduší je vážnou hrozbou pro zdraví těhotných žen a jejich děti; nové studie pokročile definují spojení mezi kvalitou ovzduší, těhotenstvím a novorozenci. Znečištující částice ve vzduchu, chemikálie, plyny a jiné látky znečišťující ovzduší ovlivňují porodní váhu a mohou způsobit další zdravotní problémy matky i dítěte. Naštěstí většina (ne ale všechny) - ve vzduchu obsažených nečistot spojených se znečištěním ovzduší ve vnitřním prostředí mohou být kontrolovány pomocí vysoce kvalitní čističky vzduchu.

  Studie vydaná počátkem února na University of California, San Francisco, a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ukazuje jasnou vazbu mezi expozicí znečišťujících částic v ovzduší a nízkou porodní hmotností. Vědci zkoumali více než 3 miliony narozených dětí po celém světě a zjistili, že čím vyšší je míra znečištění ovzduší, tím větší je pravděpodobnost, že se dítě narodí s nízkou porodní hmotností. Podle Dimes Foundation, asi jedno ze 12ti dětí narozených v USA se narodí s nízkou porodní hmotností. Děti s nízkou porodní hmotností jsou však náchylné k různým respiračním a dalším onemocněním, a je pravděpodobnější, že budou mít i jiné zdravotní problémy v pozdějším věku, včetně vysokého krevního tlaku a cukrovky.

  Zobrazit celý článek
 • IQAir instaluje čističky vzduchu do škol

  Po úspěšném předváděcím projektu vysoce výkonných čističek vzduchu v oblastech Los Angeles a Long Beach, vedení řízení kvality ovzduší okresu South Coast uzavřel se společností IQAir smlouvu na instalaci a údržbu vysoce výkonných čističek vzduchu pro filtraci vzduchu pro více než 40 škol v silně industrializovaných částích Long Beach.

  "Nyní víme, že tyto čističky vzduchu mohou být účinné ke snížení vystavení znečišťujících částic u dětí ve třídě," řekl William A. Burke, Ed.D., předseda správní rady AQMD. "Tento projekt pomůže snížit zdravotní následky, kterými trpí děti ve školním i předškolním věku tam, kde je vysoká úroveň znečišťujících částic ve venkovním ovzduší."

  Zobrazit celý článek
 • Instalace nástěnné klimatizace bez venkovní jednotky - část první - po…

  Poloha klimatizace je velmi důležitá pro jak správný provoz i pro pohodlí v místnosti.

  Montážní firma spolu se zákazníkem volí polohu klimatizace bez venkovní jednotky s přihlédnutím k následujícím bodům:

  A. Vzduch proudící z klimatizace se musí rozptýlit co nejrovnoměrněji po celé ploše místnosti, přičemž se bere do úvahy, že teplý vzduch stoupá a chladný vzduch má tendenci klesat;
  B. Proudění vzduchu emitovaného z nástěnné klimatizace nesmí přímo zasahovat osoby v místnosti sedící;
  C. Vnitřní jednotce klimatizace nesmí nikdy bránit nábytek nebo záclony, atd.; Umístění klimatizace bez venkovní jednotky
  D. Doporučujeme instalovat klimatizace nejméně 200 cm nad podlahou s cílem umožnit úplnou a správnou distribuci vzduchu v místnosti. Od stropu musí být vzdálenost alespoň 15 cm - (viz obrázek) s cílem umožnit správnou instalaci ve zdi;
  E. Zadní ventilační mřížky nesmí mít žádné překážky ve svém okolí, aby bylo umožněno volné proudění vzduchu;
  F. Ujistěte se, že proudění vzduchu, které vychází ze zadních mřížek neruší sousedy a ani nemíří na oblast s procházejícími chodci;
  G. Proudění vzduchu ze zadní části mřížek nesmí proudit do uzavřeném prostoru, protože by pak došlo ke zvýšení teploty a klimatizace poběží poruchově s nižším výkonem;
  H. Klimatizace musí být snadno přístupná, aby se usnadnily rutinní údržby;
  I. Kondenzát vznikající při provozu musí být odstraňován a nesmí nikoho obtěžovat;

  Zobrazit celý článek
 • Znečištění ovzduší v létě zvyšuje riziko infarktu

  Znečištění ovzduší v létě zvyšuje riziko infarktu

  Článek od IQAir, světového lídra v oblasti výroby a vývoje čističek vzduchu; IQAir Air Quality News.

  Spolu se smogem v létě se zvyšuje i riziko infarktu souvisejícím s vdechováním znečišťujících látek v ovzduší.

  Vyšší teploty spolu se znečištěním ovzduší v důsledku prachu a ozónu vytvářejí nebezpečný letní smog. Nový výzkum objasnil souvislost mezi smogem a infarktem a EPA (Environmental Protection Agency) varuje, že kdokoli, kdo je citlivý na znečištění ovzduší by si měl být vědom nebezpečí, a zvážit přijetí ochranných opatření v obdobích výskytu smogu. Pro většinu pomůže vysoce výkonná čistička vzduchu, který účinně odstraňuje znečišťující částečky ve vzduchu doma nebo v práci a tak eliminují znečištění vzduchu venku a může pomoci zvládnout některé potenciální rizika vystavení zvýšené hladiny smogu v létě.

  Zobrazit celý článek
 • Znečištění ovzduší výfukovými plyny u silnic souvisí s poškozením mozk…

  Článek od IQAir, světového lídra v oblasti čističek vzduchu; IQAir Air Quality News.

  Ultra-jemné znečišťující částice v ovzduší okolo silnic a dálnic způsobuje poškození mozku u myší, uvádí nová studie. Studie má velký dopad na řízení kvality ovzduší ve školách poblíž silnic a dálnic. Studie byla publikována v aktuálním čísle časopisu Environmental Health Perspectives. Výzkum byl proveden na University of Southern California (USC).

  Vedoucí autor studie řekl, že i drobné znečišťující částečky v ovzduší, které jsou příliš malé, aniž by jste je viděli, "při vdechnutí mají vliv na mozkové neurony a zvyšují možnosti následků na dlouhodobé zdraví mozku."

  Zobrazit celý článek
 • Autismus, znečištění ovzduší a čističky vzduchu IQAir

  Znečištění ovzduší v blízkosti dálnic a frekventovaných silnic je spojeno s autismem, IQAir čistička vzduchu může pomoci, uvádí oblíbený americký portál Rodale News.
  Počet dětí s autismem se zvýšil o 78 procent za posledních 10 let, podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Jednou z hlavních příčin je environmentální znečištění ovzduší. Tyto studie vedla Rodale News k doporučení, aby kdokoli, žijící v blízkosti dálnice, nebo hlavní silnice, zvážil investici do kvalitní čističky vzduchu do domu, bytu, nebo kanceláře, jako jsou například čističky vzduchu IQAir.

  Zobrazit celý článek
 • Mobilní čističky vzduchu - zlepšování kvality vnitřního ovzduší v pros…

  Anotace

  Cílem této studie bylo zjistit účinnost samostatných mobilních čističek vzduchu na zlepšení kvality ovzduší v zubních ordinacích, nemocnicích a v laboratorních prostředích. Vznik a koncentrace látek znečišťující ovzduší se mohou významně lišit v různých vnitřních prostředích, a proto používané technologie čištění vzduchu musí být optimalizovány pro znečišťující látky cílené v určitém prostředí. Snížení par rtuti a formaldehydu byly zkoumány z důvodu jejich významu pro kvalitu vnitřního ovzduší v zubních ordinacích. Kromě toho, bylo zkoumáno snižování prachových částic ve vzduchu a mikroorganismů, jakož i  odstranění látek, které jsou patrné z důvodu jejich silného zápachu.

  Čističky vzduchu použité ve studii byly nakonfigurovány tak, aby obsahovaly nejvhodnější technologie čištění vzduchu pro každou variantu těchto kontaminantů - znečišťujících látek.  Systémy používají aktivní filtry s vysokou účinností pro pevné částice ve vzduchu (HEPA / ULPA), filtry na bázi uhlíku s impregnací a bez impregnace a / nebo filtry na bázi aktivovaného oxidu hlinitého s impregnací. Maximální průtok vzduchu v systému se pohybuje v rozmezí 220 až 500 m3/h, v závislosti na konfiguraci filtrů. Jednotky byly zkoumány v laboratorních podmínkách a v simulovaném terénu pro určení účinnosti čištění pro různé látky. Bylo možné pozorovat vysokou účinnost odstranění par rtuti, formaldehydu, částic prachu a mikroorganismů.

  Zobrazit celý článek
 • Klinické studie: Vliv IQAir čističky vzduchu na astmatické děti senzit…

  Poznámky INCEN AG, švýcarského výrobce čističek vzduchu IQAir:

  Tato klinická studie ukazuje pozoruhodné výsledky. Nejen, že bylo prokázáno, že využívání čističek vzduchu IQAir a jejich HyperHEPA systémů filtrace by mohly zastavit zhoršování alergických příznaků, ale že může také vést k jejim snížením. Co je obzvláště důležité, IQAir čističky vzduchu dosahují tohoto výsledku bez krátkodobých i dlouhodobých vedlejších účinků, které jsou často pozorovány u léků na alergie. Tato klinická studie podporuje také výsledky testovací agentury nezávislého německého spotřebitele Stiftung Warentest, které doporučilo IQAir jako nejlepší čističku vzduchu pro respirační alergie.

  Zobrazit celý článek
 • IQAir čističky vzduchu - recenze zákazníků

  IQAir mobilní čističky vzduchu se používají v nejrůznějších prostorách k řešení různých vnitřních problémů kvality ovzduší.

  Zde jsou některé ohlasy skutečných uživatelů:

  Dr. K. Koch & Dr. P. Klug, Karlsruhe (zubní lékaři, kteří používají IQAir ve své zubní laboratoři a v operačních sálech):

  "V reakci na váš dotaz, zda jsme spokojeni s IQAir čističkami vzduchu, můžeme jen potvrdit naši plnou spokojenost. Čističky vzduchu se používají v naší zubní laboratoři a ve dvou dalších operačních sálech, stejně jako v prostoru recepce. Už bychom se necítili dobře bez bez efektu čištění vzduchu. Samozřejmě doporučíme vás i vaše vynikající čističky vzduchu dále."

  H. Moehrle, Ehingen-Donau (používá IQAir doma pro jeho potíže s průduškami)

  "S potěšením si dovoluji se podělit o zkušenosti, které mám se svou čističkou vzduchu IQAir. Čistička vzduchu běží bezchybně po dobu jednoho roku, a dovoluje mi cvičit bez problémů v uzavřených místnostech. Kvůli mým potížím s průduškami, které mimo jiné vyvolává alergen pyl, bylo jakékoliv cvičení bez IQAir nemožné z důvodu kašlání.

  Mám také tuto čističku vzduchu ve své ložnici a používám ji během noci. V kombinaci s další léčbou se mi také podařilo snížit množství léků. Mohu také srovnat s produktem konkurenta, který byl sice mnohem levnější, ale po jednom jediném roku vydává nepříjemný hluk z motoru ventilátoru."

  M. Nilius, Risstissen (používá IQAir v kancelářském prostředí svého daňového poradenství):

  "Poté, co zařízení jsou nyní s velkým úspěchem používána více jak šest měsíců, chtěl bych vyjádřit mé velmi pozitivní zkušenosti s těmito čističkami vzduchu. Vzduch v celé kanceláři je velmi příjemný. Dokonce i někteří klienti si toho všimli. Moji kolegové se cítí velmi dobře, což má význam pro jejich motivaci a produktivitu. Absence z důvodu alergie (senná rýma apod.) téměř úplně zmizely ve srovnání s předchozím rokem. Celkově vzato investice již vyplatila."

  Zobrazit celý článek
 • Cadillac mezi čističkami vzduchu-ocenění a testování čističek vzduchu…

  Ocenění Consumer Digest Ocenění „Best Buy“ Award 2011 (Nejlepší koupě) časopisu Consumers Digest (HealthPro 250). Systém IQAir HealthPro 250 znovu získal titul „Best Buy“ (Nejlepší koupě) v kategorii špičkových domácích čističek vzduchu.

  Ocenění „Best Air Purifier Overall“ Award 2011 webu Consumer Search (HealthPro 250). Čistička vzduchu HealthPro 250 získala titul „Best Air Purifier Overall“ (Nejlepší čistička vzduchu celkově) udělený webem Consumer Search, který ocenění založil na schopnosti systému zajistit vysoce výkonnou filtraci vzduchu pro velké místnosti, vynikající vůni vzduchu a odstranění chemických látek a účinné odstranění alergenů. Systém IQAir byl také hodnocen jako nejlepší volba, protože, na rozdíl od mnoha jiných čističek vzduchu, neprodukuje ozón.

  Zobrazit celý článek
Celkem článků: 97, zobrazeny 61 - 70 První 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poslední
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít